LogoSilkeborg Fiskeriforening
0  item(s) in the basket  -  Show basket
0,00
Show basket
Total   0,00 DKK

DANSK

Silkeborg Fiskeriforening tilbyder lystfiskere, der ønsker at fiske i Silkeborg Fiskeriforenings vande at købe et dag-, uge- eller årskort. Børn under 15 år må fiske uden fiskekort i de dele af foreningens vande, der ikke er forbeholdt medlemmer.

Udover fiskekortet skal alle mellem 18 år og folkepensionsalderen også have det statslige fisketegn. Fisketegnet kan købes online på fisketegn.dk.

Før du starter fiskeriet, bør du sætte dig ind i reglerne for fiskeri og sejlads i Silkeborg Fiskeriforenings vande, ligesom det vigtigt at vide, hvilke fredningstider og mindstemål, der gælder.

Fiskekortet giver adgang til at fiske i de dele af foreningens vande, der ikke er forbeholdt medlemmerne. Præcist, hvilke vande, der må fiskes i, fremgår af kortmaterialet, som ligger på foreningens hjemmeside under menupunktet "Fiskevand". Se signaturforklaringen, hvor de forskellige farvers betydning er beskrevet.

For at gøre det lettere at finde ud af, hvor der helt præcist må fiskes og især hvor der ikke må fiskes, kan man benytte det interaktive Google Maps kort, hvor foreningens fiskevand er indtegnet. På enheder, der understøtter geolokation, kan man endvidere også få vist sin aktuelle placering med stor nøjagtighed. Geolokation understøttes af de fleste mobiltelefoner og visse tablets. Læs mere om mulighederne her.

Dagkort til fiskeri

Dagkort til fiskeri

100,00 DKK

Ugekort til fiskeri

Ugekort til fiskeri

350,00 DKK

Årskort til fiskeri

Årskort til fiskeri

600,00 DKK

 3
Copyright © 2023 Silkeborg Fiskeriforening